Blog

Kineziotejping

Kineziotejping predstavlja deo mehanoterapije u kome se specijalne trake lepe na obolelo mesto u terapijske svrhe. Trake za kineziotejping predstavljaju elastične pamučne, vodootporne trake sa adhezivnom supstancom . Metoda je neinvazivna i nefarmakološka. Ranije poznata uglavnom kao sredstvo za pomoć sportistima, metoda kineziotejpinga danas ima sve širu primenu u lečenju bolnih stanja.

Kineziotejping nema ništa zajedničko sa postavljanjem elastičnog zavoja koji se primenjuje da bi u određenom stepenu ograničio pokret. Naprotiv, trake omogućavaju pokret i ne dovode do zastoja cirkulacije. Način na koji se traka postavlja zavisi od mesta gde se aplikuje, vrste tkiva zbog kog se aplikuje, da li je mišić zdrav ili nedovoljno funkcionalan, da li je problem akutan ili hroničan,  da li su prisutni bol i otok.

Indikacije i kontraindikacije kineziotejpinga

Ovaj vid terapije indikovan je pre svega kod pacijenata sa hroničnim bolom, napetim mišićima, otocima koji se ne povlače, ali i kod svih sa svežim povredama. Svojstvo trake utiče na funkciju oslabljenih mišića pa omogućava primenu i kod deformiteta kao što su ravna stopala, halux valgus (čukljevi), kifoze i skolioze, ali se može primenjivati i za poboljšavanje rezultata kod sportista.

kineziotejping

Kontraindikovana je svaka aplikacija ovih traka od strane needukovanih lica ili pacijenata jer traka ne bi dala pozitivan efekat ili bi dovela do pogoršanja.

Terapija trakama je uklopljena u terapijski protokol sa ostalim terapijskim procedurama. U zavisnosti od lokalizacije i problema moguća je i istovremena primena traka sa ostalim modalitetima fikzikalne terapije (krioterapija, hidroterapija, manualna terapija, elektro terapija, akunpunktura, elektrostimulacija, atletske trake)

S obzirom na to da kinezio trake ne sadrže nikakva farmakološka sredstva, nije potrebna posebna priprema za kineziotejping. Traka se lepi na kožu koja mora biti čista i depilirana. Efekat traje 3-5 dana nakon aplikovanja trake. Nakon aplikovanja kinezio trake, pacijent se može vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima

Za još korisnih i zanimljivih saveta, posetite našu stranicu ovde.