Blog

Sportske povrede

Sportske povrede, termin vezan za traumu koštanozglobnog sistema koja nastaje u okviru sportskog borilišta, terena ili je vezana za samu sportsku, takmičarsku aktivnost. Karakteristika sporta jeste da koristi celokupne neuromotorne i biomehaničke potencijale tela sportiste, pa se i tretman sportske povrede treba voditi u pravcu rehabilitacije maksimalne moguće funkcije a ne optimalne kao što je slučaj u drugim formama rehabilitacije.

Faktori rizika sportske povrede

Faktori rizika su vezani za vrstu sporta, uzrast kao i način i intezitet kojim se vežbe sprovode. Sve više je kontaktnih sportova na našim prostorima. Interesantna je pojava sportova gde imamo MMA borce, Kros fit, zatim dosta ekstremnih aktivnosti koje sprovode ljudi svih starosnih grupa. Tako da je vrsta sportskih aktivnosti broj jedan kao faktor rizika. Na drugom mestu su anatomske predispozicije za neke sportove, uzrast u kojem se sportske aktivnosti sprovode, koliko je edukovan onaj ko sprovodi sportske aktivnosti, kako bi uputio naše sugrađane na pravilno sprovođenje sportskih aktivnosti. Nije samo posedovanje uređaja, sprave, teretane ili kluba dovoljno da se sprovede neka sportska aktivnost. Potrebno je određeno obrazovanje na svim nivoima.

Sportske povrede predstavljaju povrede nastale kao posledica sportske aktivnosti. U širem smislu to su sve povrede nastale tokom sportske aktivnosti (potres mozga, prelom nosa…). U užem smislu predstavljaju povrede lokomotornog sistema, tj. sistema za kretanje (mišići, tetive, ligamenti, zglobovi, kosti). Kako su u profesionalnom, kao i u rekreativnom sportu, dominatne povrede sistema za kretanje, pod sportskim povredama podrazumevamo povrede lokomotornog sistema. Najčešće greške u treningu predstavljaju preveliki obim i intenzitet treninga. Rezultati u treningu se ne mogu ostvariti preko noći. Kao i u svemu u životu, previše dobrog ne znači još bolje, već naprotiv, postaje loše.

Pravilna šema organizacije treninga podrazumeva: zagrevanje, kardio trening, glavni deo treninga, hladjenje, istezanje. Najvažnije za prevenciju povreda u sportu je zagrevanje na početku treninga i istezanje na kraju treninga.

Za još korisnih i zanimljivih saveta, posetite našu stranicu ovde.